WYDAWCA

Polska Press sp. z o.o.
ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa,
tel. 22 201 41 00, faks 22 201 44 10


OGŁOSZENIA

DZIENNIK POLSKI
Oddział w Krakowie
Biuro Ogłoszeń
31-032 Kraków, ul. Starowiślna 2
tel. 12 421 94 10

EXPRESS BYDGOSKI, NOWOŚCI
Odział w Bydgoszczy
85-036 Bydgoszcz, ul. Zamoyskiego 2
tel. 52 326 31 01
e-mail: irena.kozinska@polskapress.pl


informacja: ispo@polskapress.pl